Group 1005.png

 พาไปโรงพยาบาล

รายละเอียด

การผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปรพ.ไม่ใช่เรื่องง่าย เสียทั้งแรงและเวลา ใช้แรงเคลื่อนย้ายคนไข้ ต้องลางานมารอคิวพบแพทย์รอคิวรับยาเสียเวลาไปทั้งวัน เราจึงมีบริการผู้ดูแลพาคนไข้ไปโรงพยาบาล ทั้งเรียกรถ เคลื่อนย้ายคนไข้ และอยู่เป็นเพื่อนตลอดระยะการพบแพทย์ 

เหมาะสําหรับใคร

  • ผู้ป่วยอัมพาต หรือ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ที่ต้องการฟื้นฟูการเคลื่อนไหว ให้กลับมาเดินได้อีกครั้ง หรือ ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น

  • ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

  • ผู้ป่วยพาร์กินสัน 

  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือ เพิ่งออกจากโรงพยาบาล การนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้อฟ่อตัว ต้องได้รับการฟื้นฟู

ค่าบริการ

1,200 บาท/วัน