Group 1001.png

เจาะเลือดตรวจสุขภาพ

รายละเอียด

รถยนต์ของเรายังต้องไปตรวจเช็คสภาพทุกปี แต่ร่างกายของเราล่ะ คุณรู้หรือไม่ว่าสภาพภายในเป็นอย่างไร การตรวจสุขภาพประจำปี ด้วยการวัดระดับค่าต่างๆ ด้วยการเจาะเลือด และแปลผล พร้อมรับคำปรึกษาจากแพทย์ จะช่วยให้เราเข้าใจร่างกายของเราได้ดีขึ้น 

เหมาะสําหรับใคร

  • ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง 

  • ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ หรือ สูบบุหรี่ 

ค่าบริการ

2,000 บาท