pt 2.png

กายภาพบําบัด

รายละเอียด

การทำกายภาพบำบัด โดยนักกายภายบำบัด วิชาชีพ เพื่อฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหว และการทรงตัว โดยปกติมักใช้เวลา 1 ชม.

เหมาะสําหรับใคร

  • ผู้ป่วยอัมพาต หรือ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ที่ต้องการฟื้นฟูการเคลื่อนไหว ให้กลับมาเดินได้อีกครั้ง หรือ ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น

  • ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

  • ผู้ป่วยพาร์กินสัน 

  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือ เพิ่งออกจากโรงพยาบาล การนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้อฟ่อตัว ต้องได้รับการฟื้นฟู

ค่าบริการ

1,500 บาท/ครั้ง